• (+84) 794 256 777
  • (+84) 909 858 115
  •   Cơ Sở 1: 181 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
    Cơ sở 2: 50-52 Trần Bạch Đằng, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CENTER LAB VIỆT NAM

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM

STT Danh Mục Kỹ Thuật Giá (VNĐ) Ghi Chú
1 Thời gian máu chảy / (phương pháp Dude) 30.000 Nhóm Đông máu - trả kết quả sau 30 phút
2 Thời gian máu đông 30.000 Nhóm Đông máu - trả kết quả sau 30 phút
3 Thời gian Prothrombin (PT%, PTs, INR) 80.000 Nhóm Đông máu - trả kết quả sau 2 giờ 30 phút
4 Định nhóm máu hệ ABO 30.000 Nhóm Huyết học - trả kết quả sau 30 phút
5 Định lượng yếu tố I (fibrinogen) 160.000 Nhóm Đông máu - trả kết quả sau 2 giờ 30 phút
6 Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động Liên hệ Nhóm Đông máu - trả kết quả sau 2 giờ 30 phút
7 Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) 80.000 Nhóm Đông máu - trả kết quả sau 2 giờ 30 phút
8 Định nhóm máu hệ Rh(D) 30.000 Nhóm Huyết học - trả kết quả sau 30 phút
9 Định nhóm máu hệ ABO + Rh(D) 60.000 Nhóm Huyết học - trả kết quả sau 30 phút
10 Tổng phân tích tế bào ngoại vi (bằng máy đếm laser) 70.000 Nhóm Huyết học - trả kết quả sau 30 phút
11 Dàn tiêu bản máu ngoại vi (Phết máu ngoại vi) 100.000 Nhóm Huyết học - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
12 Máu lắng (Bằng phương pháp thủ công) 40.000 Nhóm Huyết học - trả kết quả sau 2 giờ 30 phút
13 Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (Soi KHV) Liên hệ Nhóm Huyết học - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
14 Đo hoạt độ ACP (Phosphatase Acid) Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
15 Định lượng Acid Uric 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
16 Định lượng Albumin 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
17 Đo hoạt độ Amylase 60.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
18 Định lượng Amoniac (NH3) Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 3 giờ
19 Đo hoạt độ ALT (GPT) 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
20 Đo hoạt độ AST (GOT) 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
21 Định lượng Bilirubin trực tiếp 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
22 Định lượng Bilirubin toàn phần 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
23 Định lượng Calci toàn phần 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
24 Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) 100.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 1 giờ
25 Định lượng Cholesterol toàn phần 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
26 Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 24 giờ
27 Định lượng C-Peptid Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
28 Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity) Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 3 giờ
29 Định lượng CRP (C-Reactive Protein) 100.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
30 Định lượng Creatinin 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
31 Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca) 60.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
32 Định lượng Ethanol (cồn) Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
33 Định lượng Glucose 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
34 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
35 Định lượng HbA1c 120.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
36 Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
37 Định lượng Lactat (Acid Lactic) Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
38 Đo hoạt độ Lipase Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
39 Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
40 Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
41 Định lượng Myoglobin Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
42 Định lượng Mg 60.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 60 phút
43 Định lượng Phospho Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
44 Định lượng Protein toàn phần 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
45 Định lượng RF (Reumatoid Factor) 100.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
46 Định lượng ASO (Antistreptolysin O) 100.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
47 Định lượng Sắt 60.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
48 Định lượng Triglycerid 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
49 Định lượng Urê 30.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
50 Định lượng Kẽm Liên hệ Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 2 ngày
51 Điện giải niệu (Na, K, Cl, Ca) 80.000 Nhóm Sinh hóa nước tiểu - trả kết quả sau 90 phút
52 Đo hoạt độ Amylase Liên hệ Nhóm Sinh hóa nước tiểu - trả kết quả sau 2 ngày
53 Định lượng Acid Uric Liên hệ Nhóm Sinh hóa nước tiểu - trả kết quả sau 45 phút
54 Định lượng Creatinin 40.000 Nhóm Sinh hóa nước tiểu - trả kết quả sau 45 phút
55 Định lượng Glucose Liên hệ Nhóm Sinh hóa nước tiểu - trả kết quả sau 2 ngày
56 Định lượng MAU (Micro Albumin Urine) 80.000 Nhóm Sinh hóa nước tiểu - trả kết quả sau 90 phút
57 Tổng phân tích nước tiểu 12 thông số (Bằng máy tự động) 50.000 Nhóm Sinh hóa nước tiểu - trả kết quả sau 90 phút
58 Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
59 Định lượng β2 microglobulin Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
60 Định lượng HCG (Beta human Chorionic Gonadotropins) 100.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
61 Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
62 Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate antigen 19 - 9) 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
63 Định lượng CA 15 - 3 (Cancer antigen 15 - 3) 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
64 Định lượng CA 72 - 4 (Cancer antigen 72 - 4) 180.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
65 Định lượng Calcitonin Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
66 Roma test (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) (HE4+CA 125) Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
67 Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
68 Định lượng Cortisol 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
69 Định lượng Cyfra 21 - 1 180.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
70 Định lượng Ferritin 100.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
71 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
72 Định lượng free HCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
73 Định lượng Folate Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
74 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 100.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
75 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) 100.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
76 Định lượng Globulin Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
77 Định lượng HBsAg ( HBsAg Quantitative) Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
78 Định lượng proBNP ( NT - proBNP ) Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 3 giờ
79 Định lượng Pro-calcitonin Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 3 giờ
80 Định lượng PAPP - A (Pregnancy Associated Plasma Protein A) Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
81 Định lượng Progesteron 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 90 phút
82 Định lượng PSA tự do ( Free prostate-Specific Antigen) Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
83 Định lượng PSA toàn phần ( Total prostate-Specific Antigen) 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
84 Định lượng Testosterol 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
85 Định lượng Transferin Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
86 Định lượng Troponin Ths Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 3 giờ
87 Định lượng Troponin I Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
88 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) 100.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
89 Định lượng Vitamin B12 Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
90 Double Test Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 7 ngày
91 Triple Test Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 7 ngày
92 PAP Smear Liên hệ Nhóm Ký sinh trùng trong các bệnh phẩm khác - trả kết quả sau 3 đến 5 ngày
93 Mycoterium Tuberculosis (MTB) mRNA Real-time PCR (định tính) Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 3 ngày
94 Helicobacter pylori Ab test nhanh 80.000 Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
95 Helicobacter pylori hơi thở 14C 600.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết quả sau 60 phút
96 Streptococcus pyogenes ASO Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 45 phút
97 GBS (Real-time PCR) Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 2 ngày
98 HBsAg test nhanh 60.000 Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
99 HBsAg miễn dịch tự động 120.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
100 HBsAb test nhanh Liên hệ Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
101 HBsAb định lượng 120.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
102 HBc total miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
103 HBeAg miễn dịch tự động 120.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
104 HBeAb miễn dịch tự động 120.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
105 HBeAb test nhanh Liên hệ Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
106 HBV đo tải lượng Real-time PCR Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 3 ngày
107 Anti HCV test nhanh 80.000 Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
108 HCV Ab miễn dịch tự động 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 1 giờ 30 phút
109 HCV đo tải lượng Real-time PCR 700.000 Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 3 ngày
110 HAV total miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
111 HEV IgM miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
112 HEV IgG miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
113 HIV Ag/Ab test nhanh Liên hệ Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
114 HIV Ag/Ab miễn dịch tự động 180.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 90 phút
115 HIV Ab miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
116 Dengue virus NS1Ag test nhanh 160.000 Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
117 Dengue virus IgM/IgG test nhanh 120.000 Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
118 CMV Real-time PCR (định tính) Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 2 ngày
119 VZV Real-time PCR Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 3 ngày
120 EBV Real-time PCR Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 3 ngày
121 EV71 IgM/IgG test nhanh 120.000 Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
122 HPV Real-time PCR (định tính) Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 3 ngày
123 HPV genotype Real-time PCR Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 3 ngày
124 RSV Real-time PCR Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 2 ngày
125 Rubella virus IgM miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
126 Rubella virus IgG miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
127 Định tính ma túy 4 trong 1 (MOP, AMP,MET,THC) 250.000 Nhóm Test Nhanh - trả kết quả sau 45 phút
128 Trứng giun, sán soi tươi Liên hệ Nhóm Ký Sinh Trùng Soi Tươi - trả kết quả sau 1 giờ
129 Angiostrogylus cantonensis (giun tròn chuột) Ab miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 2 ngày
130 Clonorchis/Opisthorchis (Sán lá gan nhỏ) Ab miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 2 ngày
131 Cysticercus cellulosae (Sán lợn) Ab miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 24 giờ
132 Echinococcus granulosus (Sán dây chó) Ab miễn dịch tự động 150.000 Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 24 giờ
133 Entamoeba histolytica (Amip) Ab miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 2 ngày
134 Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động 150.000 Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 24h
135 Gnathostoma (Giun đầu gai) Ab miễn dịch tự động 150.000 Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 24 giờ
136 Paragonimus (Sán lá phổi) Ab miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 2 ngày
137 Schistosoma (Sán máng) Ab miễn dịch tự động 150.000 Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 24 giờ
138 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch tự động 150.000 Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 24 giờ
139 Toxocara (Giun đũa chó, mèo) Ab miễn dịch tự động 150.000 Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 24 giờ
140 Toxoplasma IgM miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 2 ngày
141 Toxoplasma IgG miễn dịch tự động Liên hệ Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 2 ngày
142 Trichinella spiralis (Giun xoắn) miễn dịch tự động 150.000 Nhóm Ký Sinh Trùng Trong Máu - trả kết quả sau 24 giờ
143 Vi nấm soi tươi Liên hệ Nhóm Vi Nấm - trả kết quả sau 1 ngày
144 Điện di Hemoglobin Liên hệ Nhóm Huyết học - Trả kết quả theo phiếu hẹn
145 Lupus Erythematosus (LE) Cell Test Liên hệ Nhóm Huyết học - Trả kết quả theo phiếu hẹn
146 Nghiệm pháp dung nạp Glucose (OGTT) 150.000 Nhóm Sinh hóa máu - trả kết quả sau 3 giờ
147 Estradiol (E2) 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 90 phút
148 Luteinizing Hormone (LH) Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
149 Prolactin (PRL) 150.000 Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
150 Định lượng AMH Liên hệ Nhóm Miễn dịch - trả kết quả sau 2 ngày
151 CMV (Cytomegalo Virus) IgG Liên hệ Nhóm Miễn dịch - Trả kết quả sau 2 ngày
152 CMV (Cytomegalo Virus) IgM Liên hệ Nhóm Miễn dịch - Trả kết quả sau 2 ngày
153 MTB mRNA định tính Real-time RT-PCR Liên hệ Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 3 ngày
154 HBV định lượng genotype Real-time PCR 500.000 Nhóm Vi sinh - trả kết quả sau 48 giờ
155 Chlamydia test nhanh Liên hệ Nhóm Test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
156 Cấy nước tiểu Liên hệ Trả kết quả theo phiếu hẹn
157 Xác định mối quan hệ huyết thống: Cha/mẹ - con (Làm giấy khai sinh) Liên hệ Huyết thống - trả kết quả sau 2/3/5 ngày theo yêu cầu
158 Xác định mối quan hệ huyết thống: Cha/mẹ - con (Làm các thủ tục khác) Liên hệ Huyết thống - trả kết quả sau 2/3/5 ngày theo yêu cầu
159 Xác định mối quan hệ huyết thống không trực hệ: Ông-Cháu trai; Chú, bác-cháu trai, Anh-Em trai Liên hệ Huyết thống - trả kết quả sau 2/3/6 ngày theo yêu cầu
160 Xác định mối quan hệ huyết thống theo dòng mẹ Liên hệ Huyết thống - trả kết quả sau 5/7/9 ngày theo yêu cầu
161 Làm thẻ hồ sơ ADN cá nhân Liên hệ Huyết thống - trả kết quả sau 2/3/6 ngày theo yêu cầu
162 TPHA Treponema Định tính 50.000 nhóm miễn dịch - trả kết quả sau 3 giờ
163 TPHA Treponema Định lượng 150.000 nhóm miễn dịch - trả kết quả sau 3 giờ
164 RPR Treponema Định tính 50.000 nhóm miễn dịch - trả kết quả sau 2 giờ
165 RPR Treponema Định lượng 150.000 nhóm miễn dịch - trả kết quả sau 2 giờ
166 Syphilis test nhanh 80.000 nhóm test nhanh - trả kết quả sau 45 phút
167 H. Pylori hơi thở C14 600.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết quả sau 1 giờ
168 Giải phẫu bệnh 400.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết theo lịch hẹn
169 Xét nghiệm chọc hút tế bào (vú, giáp, hạch…) bằng kim nhỏ FNA- Fine Needle Aspiration 400.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết theo lịch hẹn
170 AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen 150.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết theo lịch hẹn
171 Nuôi cấy định danh vi khuẩn 700.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết theo lịch hẹn
172 PAP Smear (phương pháp truyền thống) 150.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết theo lịch hẹn
173 PAP Smear (E - Prep pap test Kit) 450.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết theo lịch hẹn
174 Nhuộm soi lậu cầu 150.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết theo lịch hẹn
175 Tinh trùng đồ 400.000 Nhóm xét nghiệm khác - trả kết theo lịch hẹn trong ngày
176 Định lượng Iron (Fe) 60.000 Nhóm sinh hóa máu - trả kết quả sau 45 phút
177 Định lượng Protein niệu 80.000 Nhóm sinh hóa nước tiểu - trả kết quả sau 90 phút
Zalo Cơ Sở 1 Zalo Cơ Sở 2